• http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/

Cennik

Usługi » Cennik

Ceny za usługi świadczone przez Kancelarię zależą od wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała) oraz charakteru sprawy i przewidywanego nakładu pracy.

Klient przed podjęciem decyzji o zleceniu sprawy Kancelarii i przed podpisaniem umowy, otrzymuje wyczerpującą informację na temat wysokości wynagrodzenia oraz innych dodatkowych kosztów, np. wydatków na opłaty sądowe, skarbowe czy administracyjne.

 

Stawki minimalne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.  Przykładowo, stawki minimalne za zastępstwo procesowe (przed sądem) w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)
 do 500 zł - 90 zł;
2)
 powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3)
 powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4)
 powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5)
 powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6)
 powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7)
 powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8)
 powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9)
 powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.
§ 3 
1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)
 do 500 zł - 60 zł;
2)
 powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;
3)
 powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;
4)
 powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;
5)
 powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;
6)
 powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;
7)
 powyżej 200 000 zł - 7200 zł.

 

Koszt jednorazowej ustnej porady prawnej wynosi od 60zł (ok. 30 min rozmowy z Klientem).

Stosuję jasno i z góry określone sposoby ustalania wynagrodzenia: