• http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Usługi » Odszkodowania i zadośćuczynienia

 • kompleksowa ochrona poszkodowanego w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • wypadki komunikacyjne
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, żywiciela rodziny, osoby zobowiązanej do alimentacji
 • szkody na osobie, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia
 • ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych
 • szkody w mieniu, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, delikty sąsiedzkie, odszkodowanie za wybudowanie budynku na cudzym gruncie
 • błędy medyczne
 • zmarnowany urlop
 • reprezentowanie poszkodowanego przed zakładem ubezpieczeniowym na etapie przesądowym (korespondencja przesądowa w razie odmowy wypłaty odszkodowania bądź zaniżenia jego wysokości)
 • reprezentacja poszkodowanego przed sądem i egzekwowanie zasądzonego odszkodowania
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (np. lokatora po wypowiedzeniu umowy najmu przez właściciela, linie energetyczne i przesyłowe)
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (nieterminowość, wadliwość)
 • odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki z umów ubezpieczeniowych
 • ochrona roszczeń  i interesów poszkodowanego przestępstwem karnym lub wykroczeniem