• http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/

Prawo administracyjne

Usługi » Prawo administracyjne

 

 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniach przed organami administracyjnymi pierwszej i drugiej instancji (postępowania odwoławcze)
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny)
 • pomoc w postępowaniu w przedmiocie uzyskania koncesji lub zezwolenia
 • wpis do rejestru działalności regulowanej
 • postępowanie o aktualizację opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 • postępowanie o zmianę stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • postępowanie o ustalenie warunków zabudowy
 • postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę