• http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/
 • http://kancelariarudek.pl/

Prawo handlowe i bieżąca obsługa spółek

Usługi » Prawo handlowe i bieżąca obsługa spółek

 • stała i kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) i cywilnego (spółka cywilna)

 • zakładanie spółek (umowy, statuty, akty założycielskie)

 • przekształcenia form prawnych prowadzonej działalności gospodarczej

 • sprawy przed sądem rejestrowym (wpisy i zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym)

 • obsługa prawna posiedzeń organów spółek (zarządu, zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej)

 • umowy dotyczące udziałów lub akcji (zbycie, zastaw na prawach)

 • dochodzenie roszczeń na rzecz spółki, windykacja zaległych należności 

 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

 • reprezentacja spółek przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej

 • kontrakty menadżerskie

 • postępowanie upadłościowe i naprawcze

 • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych, umów pracowniczych, szkoleniowych, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, odpowiedzialności za mienie powierzone, przedsądowe i sądowe rozwiązywanie sporów pracodawca-pracownik, związki zawodowe, zwolnienia grupowe, rozwiązywanie umów pracowniczych