≡ menu
logo KANCELARIA RUDEK

Prawo handlowe i bieżąca obsługa spółek

 

 • stała i kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) i cywilnego (spółka cywilna)
 • zakładanie spółek (umowy, statuty, akty założycielskie)
 • przekształcenia form prawnych prowadzonej działalności gospodarczej
 • sprawy przed sądem rejestrowym (wpisy i zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym)
 • obsługa prawna posiedzeń organów spółek (zarządu, zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej)
 • umowy dotyczące udziałów lub akcji (zbycie, zastaw na prawach)
 • dochodzenie roszczeń na rzecz spółki, windykacja zaległych należności
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentacja spółek przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej
 • kontrakty menadżerskie
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze
 • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych, umów pracowniczych, szkoleniowych, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, odpowiedzialności za mienie powierzone, przedsądowe i sądowe rozwiązywanie sporów pracodawca-pracownik, związki zawodowe, zwolnienia grupowe, rozwiązywanie umów pracowniczych

 

 • Kancelaria Radcy Prawnego Anna Rudek
  37-700 Przemyśl
  ul. Słowackiego 26/4
  tel. +48 696 298 369

logo Script logo