≡ menu
logo KANCELARIA RUDEK

Prawo pracy

 • kompleksowa obsługa prawna pracodawców
 • pomoc prawna dla pracowników
 • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych, umów pracowniczych, szkoleniowych, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, o odpowiedzialności za mienie powierzone, przedsądowe i sądowe rozwiązywanie sporów pracodawca-pracownik, związki zawodowe, zwolnienia grupowe, rozwiązywanie umów pracowniczych
 • postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie (wypowiedzenie) umowy o pracę
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • dyskryminacja w zatrudnieniu i roszczenia z tym związane
 • doradztwo prawne pracownicom w ciąży
 • sprawy o mobbing
 • wypadki przy pracy i w drodze do pracy
 • przekształcenia podmiotowe pracodawców i przejmowanie pracowników
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych (np.  emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki macierzyńskie)
 • Kancelaria Radcy Prawnego Anna Rudek
  37-700 Przemyśl
  ul. Słowackiego 26/4
  tel. +48 696 298 369

logo Script logo