≡ menu
logo KANCELARIA RUDEK

Prawo rodzinne

 • sprawy małżeńskie (zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiety poniżej 18 lat, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków, zezwolenie na dokonanie czynności, do której potrzebna jest zgoda drugiego małżonka)
 • doradztwo w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych i ustanawiania rozdzielności majątkowej (tzw.intercyza)
 • odpowiedzialność za długi małżonka
 • podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • separacja
 • rozwód
 • powrót do poprzedniego nazwiska
 • alimenty (podwyższenie i obniżenie aliemntów, alimenty od dalszych krewnych)
 • kontakty z dzieckiem (ustalenie, ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem, naruszanie orzeczenia o kontaktach)
 • eksmisja małżonka z lokalu
 • władza rodzicielska (powierzenie wykonywania, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie)
 • zarząd majątkiem dziecka
 • rodzina zastępcza
 • przysposobienie (adopcja)
 • uznanie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • opieka i kuratela
 • uznanie za zmarłego
 • Kancelaria Radcy Prawnego Anna Rudek
  37-700 Przemyśl
  ul. Słowackiego 26/4
  tel. +48 696 298 369

logo Script logo