≡ menu
logo KANCELARIA RUDEK

Prawo rzeczowe

 • pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • zwrot wywłaszczonej nieruchomości
 • wpisy i zmiany wpisów w księgach wieczystych
 • hipoteki na nieruchomościach
 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
 • zasiedzenie
 • ochrona własności i posiadania
 • przeniesienie własności (doradztwo w zakresie umów darowizny, odwołania darowizny, sprzedaży, zamiany, dożywocia)
 • współwłasność, zniesienie współwłasności, zarząd nieruchomością wspólną
 • służebności gruntowe i osobiste( np. droga konieczna lub służebność mieszkania)
 • służebność przesyłu i roszczenia z nią związane (tzw. odszkodowania za słupy)
 • użytkowanie
 • użytkowanie wieczyste (opłaty za użytkowanie wieczyste, roszczenia z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania u. w.)
 • doradztwo przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości (najem, dzierżawa, najem okazjonalny, sprzedaż, zamiana, darowizna, umowy przedwstępne, deweloperskie)
 • przekształcenia własnościowe (np. przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność)
 • wykup lokalu od gminy i roszczenia związane z bonifikatą
 • eksmisja z lokalu

 

 • Kancelaria Radcy Prawnego Anna Rudek
  37-700 Przemyśl
  ul. Słowackiego 26/4
  tel. +48 696 298 369

logo Script logo