≡ menu
logo KANCELARIA RUDEK

Bieżąca obsługa przedsiębiorców indywidualnych

 • pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej
 • stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorcy
 • doradztwo w zakresie prawa umów (przygotowywanie projektów umów, regulaminów, ogólnych warunków umownych, opiniowanie zawieranych umów, wzory umów dotyczących danej branży, wsparcie w negocjacjach biznesowych, zabezpieczanie należytego wykonania umów)
 • doradztwo w zakresie skutków prawnych planowanych zamierzeń gospodarczych
 • dochodzenie wierzytelności na etapie przesądowym, sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym (za pośrednictwem komornika)
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • przygotowywanie umów pracowniczych, szkoleniowych, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, o odpowiedzialności za mienie powierzone, rozwiązywanie umów pracowniczych, przedsądowe i sądowe rozwiązywanie sporów pracodawca-pracownik
 • Kancelaria Radcy Prawnego Anna Rudek
  37-700 Przemyśl
  ul. Słowackiego 26/4
  tel. +48 696 298 369

logo Script logo