≡ menu
logo KANCELARIA RUDEK

Prawo cywilne i konsumenckie

 • porada ustna
 • opinia pisemna (ekspertyza prawna)
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych (pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozew, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty, skargi kasacyjne, skargi na przewlekłość postępowania, wnioski w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym i inne)
 • zastępstwo procesowe we wszystkich rodzajach postępowań (reprezentacja przed sądem)
 • przygotowywanie lub opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, zabezpieczanie należytego wykonania zobowiązań
 • sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów dla podmiotów gospodarczych
 • negocjowanie umów, wsparcie w negocjacjach biznesowych
 • dochodzenie należności,
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • rękojmia i gwarancja jakości
 • niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (sprzedaż konsumencka)
 • sprzedaż na odległość (zakupy w sklepach internetowych, sprzedaż wysyłkowa)
 • weksle i czeki
 • umowy bankowe, ubezpieczeniowe, sprzedaży ratalnej
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
 • prowadzenie mediacji i negocjacji na etapie przedsądowym
 • ugodowe załatwianie sporów
 • spadki, więcej patrz zakładka prawo spadkowe
 • nieruchomości, więcej patrz zakładka prawo rzeczowe
 • rozwody, alimenty, więcej patrz zakładka prawo rodzinne
 • wypadki komunikacyjne, więcej patrz zakładka odszkodowania i zadośćuczynienia
 • długi, więcej patrz zakładka dochodzenie należności
 • Kancelaria Radcy Prawnego Anna Rudek
  37-700 Przemyśl
  ul. Słowackiego 26/4
  tel. +48 696 298 369

logo Script logo